Vergadering Openbare Vergadering 03-04-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:mr. E. J. Thijsen

GRIFFIER DER STATEN
VAN ARUBA

Aan: de Leden der Staten
P/a Staten van Aruba
L.G. Smith Blvd. 72
ALHIER

Ons kenmerk: UG-OV/18-19/091 Oranjestad, 2 april 2019

Onderwerp: Doorgang OV no. 15 d.d. 3 april 2019

Namens de Voorzitter der Staten deel ik U hierbij mede dat de opgeroepen Openbare Vergadering no.15, inzake de behandeling van agenda:

Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het notarisambt (AB 1990 no. GT 69) (Wijziging maximum aantal notarissen en instelling Testamentenregister)

(IS/608/04-05, d.d. 8 juni 2005) (ZJ2004-2005-531)

op woensdag 03 april 2019 om 9:00 uur doorgang zal vinden.

De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 Ontwerp-landsverordening tot wijziging van de Landsverordening op het notarisambt Bekijk dit agendapunt online

RSS