Vergadering Commissie Welzijnszaken, Familieaangelegenheden, Jeugdzaken en Volksgezondheid 14-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:14:00
Voorzitter:Ras, M.G. drs

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de vertegenwoordigers van de Directie Sociale Zaken en Okido inzake actuele tendensen ten aanzien van jeugdbendes op Aruba.

RSS