Vergadering Commissie Welzijnszaken, Familieaangelegenheden, Jeugdzaken en Volksgezondheid 17-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:57
Voorzitter:Ras, M.G. drs

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de Arubaanse Vereniging van Specialisten in Dienstverband in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de werkgroep gezondheidszorg,ingesteld tijdens het IPKOvan jan 2012

RSS