Vergadering Commissie Welzijnszaken, Familieaangelegenheden, Jeugdzaken en Volksgezondheid 24-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:57
Voorzitter:Ras, M.G. drs

AGENDAPUNTEN:

1 Bespreking aanpak m.b.t.opdracht werkgroep gezondheidszorg van het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO).

2 Kenismaking met de voorzitters van de ADI en de AIB, met presentatie van de Fundacion Alzheimer Aruba inzake Samenwerkingsprojecten van de FAA met genoemde Internacionale organisaties

RSS