Vergadering Commissie Welzijnszaken, Familieaangelegenheden, Jeugdzaken en Volksgezondheid 14-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:57
Voorzitter:Ras, M.G. drs

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Huisartsen Vereniging Aua in het kader van de uitvoering van de opdracht aan de werkgroep gezondheidszorg,ingesteld tijdens het IPKO van jan 2012

RSS