Vergadering Commissie Welzijnszaken, Familieaangelegenheden, Jeugdzaken en Volksgezondheid 17-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:57
Voorzitter:Ras, M.G. drs

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met vertegenwoordigers van de Fundacion Telefoon pa Hubentud,de Fundacion Parlamento Hubenil,de Stichting Mi Por ,de Fundacion Famia Planea en de DSZ

RSS