Vergadering Commissie Welzijnszaken, Familieaangelegenheden, Jeugdzaken en Volksgezondheid 24-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:57
Voorzitter:Ras, M.G. drs

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de vakbond ABV inzake recente ontwikkelingen Dr.Horacio E.Oduber Hospitaal.

RSS