Vergadering Commissie Welzijnszaken, Familieaangelegenheden, Jeugdzaken en Volksgezondheid 28-02-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:10:00
Voorzitter:Ras, M.G. drs

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met het Uitvoeringsorgaan AZV inzake het geschill tussen Laboratorio Familiar en het Uitvoeringsorgaan AZV

RSS