Vergadering Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 15-06-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:10:30
Voorzitter:Lopez-Tromp, M.J. drs.
Vaste Commissie no.02 in de Commissiezaal van de Staten.

AGENDAPUNTEN:

1 Kennismaking met de Raad voor Ruimtelijke Ontwikkeling en Gedachtewisseling inzake onderwerpen op het gebied van milieu en ruimtelijke ordening.

RSS