Vergadering Commissie Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 03-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:14:00
Voorzitter:Rasmijn, D.R. B.sc

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met MinEZ MinROII inz. beleid tav afvalverwerking te Gavilan en Sabanilla Abou, stand van zaken v/h project Waste to Energy, asbestbeleid en stand van zaken v/d Milieuwet

1 Gedachtewisseling met MinEZ MinROII inz. beleid tav de afvalverwerking te Gavilan en Sabanilla Abou, stand van zaken v/h project Waste to Energy te Parkietenbos, het beleid tav asbest en stand van zaken v/d Milieuwet.

RSS