Vergadering Commissie Sport en Cultuur 16-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:09:00
Voorzitter:Tromp, M.A. dhr.

AGENDAPUNTEN:

1 Alcoholconsumptie onder de jeugd (16 jarigen en onder) op het sportterrein.

2 Donaties aan sportverenigingen, aftrekbaar van belastingen.

3 Herintroduceren Koninkrijkspelen.

4 Evaluatie speciale electrische tarieven voor Sportaccomodaties

RSS