Vergadering Commissie Sociale Zaken, Gezin, Ouderenzorg en Volksgezondheid 21-01-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal
Tijd:14:00
Voorzitter:Wyatt-Ras, M.G. drs

AGENDAPUNTEN:

2 Gedachtewisseling met de Directie Wetgeving en Juridische Zaken inzake OLV aanvulling Burgerlijk Wetboek van Aruba

RSS