Vergadering Commissie Landsuitgaven 04-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:kantoor van de Voorzitter
Tijd:10:30
Voorzitter:Lopez-Tromp, M.J. drs.

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de Minister van Financien en Overheidsorganisatie inzake: reactie op CFT advies op de Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015

2 Kerncijfers van de Ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2015.

RSS