Vergadering Commissie Koninkrijks Aangelegenheden en Buitenlandse Betrekkingen 23-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Bibliotheek
Tijd:14:00
Voorzitter:de heer drs. G.R. Herde

AGENDAPUNTEN:

1 Rijkswetten

2 Uitvoering IPKO-afspraken

3 Vragen van de Staten van Aruba aan Raad van State inzake het besluit van 11 juli 2014 houdende de aanwijzing aan de Gouverneur van Aruba

4 W.t.t.k.

RSS