Vergadering Commissie Justitiele Aangelegenheden en Verzoekschriften 09-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:13:00
Voorzitter:Velasquez, C.N. mw.

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met dhr.Jan van der Straten van Fundacion pa Maneho di Addicion di Aruba (FMAA) inzake de opvang van drugsverslaafden.

RSS