Vergadering Commissie Infrastructuur en Milieu 19-02-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Statenzaal
Tijd:10:30-12:00

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de ministers van EZCEM en ROII inz. de vuilnisophaal, -stort en -verwerking, de dump te Parkietenbos en mogelijke samenwerking tussen Serlimar en EcoGas t.b.v. verwerking

RSS