Vergadering Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden 16-02-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:kantoor van de Voorzitter
Tijd:11:00
Voorzitter:Lopez-Tromp, M.J. drs.

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de Algemene Rekenkamer (ARA) inzake de presentatie voordracht lid van de ARA

RSS