Vergadering Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden 28-01-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:kantoor van de Voorzitter
Tijd:10:00
Voorzitter:Lopez-Tromp, M.J. drs.

AGENDAPUNTEN:

1 Conceptbegroting Algemene Rekenkamer van Aruba voor het jaar 2014

2 Conceptbegroting Algemene Rekenkamer van Aruba voor het jaar 2014

RSS