Vergadering Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden 21-01-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:kantoor van de Voorzitter
Tijd:10:30
Voorzitter:Lopez-Tromp, M.J. drs.

AGENDAPUNTEN:

1 Veiligheid Staten

2 Conceptbegroting Algemene Rekenkamer van Aruba voor het jaar 2014

3 Conceptbegroting Staten voor het jaar 2014

4 IPKO tripartiete

RSS