Vergadering Commissie Huishoudelijke Aangelegenheden 01-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:kantoor van de Voorzitter
Tijd:15:00
Voorzitter:Lopez-Tromp, M.J. drs.

AGENDAPUNTEN:

1 Vervolg bespreking begroting Staten 2014

1 Vervolg bespreking begroting Staten 2014

2 Instelling van een sollicitatiecommissie

3 Telefoonkosten Statenleden

4 Brief aan de van Ruimtelijke Ordening, Infrastructuur en Integratie, dhr. O.B. Sevinger en DOW met betrekking tot Statengebouw

5 Instelling werkgroep Reglement van Orde

RSS