Vergadering Commissie Financiën, Economische Zaken en Overheidsorganisatie 12-01-2016

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:11:30
Voorzitter:Dammers, C.G. ing.

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de Minister van Financien en Overheidsorganisatie inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016

1 Gedachtewisseling met de Minister van Financien en Overheidsorganisatie inzake de ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de begrotingen van de ministeries van het Land voor het dienstjaar 2016

RSS