Vergadering Commissie Financiele en Economische Aangelegenheden 24-04-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:14:00
Voorzitter:Dammers, C.G. ing.

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met de KvK Aruba inzake de Olv. houdende regels inzake de mededinging in Aruba en de instelling in dat kader van een Autoriteit Markt en Consument (Mededingingsverordening)

RSS