Vergadering Centrale Commissie 01-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:36
Voorzitter:Drs. Pauldrick F., Croes

AGENDAPUNTEN:

1 Verslag ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de Begroting van het Wegeninfrastructuurfonds voor het dienstjaar 2012 (ZJ 2011-2012-722).

2 Verslag ontwerp-landsverordening tot vaststelling van de Begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 (ZJ 2011-2012-727).

RSS