Vergadering Centrale Commissie 24-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:36
Voorzitter:Drs. Pauldrick F., Croes

AGENDAPUNTEN:

1 Instelling en Samenstelling Vaste en Bijzondere Commissies van de Staten voor het resterende Zittingsjaar 2011-2012.

2 Instelling en Samenstelling Commissies van het Latijns-Amerikaanse Parlement voor het resterende Zittingsjaar 2011-2012.

3 Ontwerp landsverordening vaststelling van de Begroting van het InterimWegeninfrastructuurfonds voor het dienstjaar 2012 (ZJ 2011-2012-722) .

4 Ontwerp landsverordening tot vaststelling van de Begroting van de Dienst Openbare Werken voor het dienstjaar 2012 (ZJ 2011-2012-727) .

RSS