Vergadering Centrale Commissie 16-04-2015

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Statenzaal
Tijd:10:00
Voorzitter:mevrouw drs. M.J. Lopez-Tromp

AGENDAPUNTEN:

1 OLV tot vaststelling van de begroting van de Algemene Rekenkamer voor het dienstjaar 2015

2 OLV tot vaststelling van de begroting van de Raad van Advies voor het dienstjaar 2015

RSS