Vergadering Bijzondere Commissie Werkveiligheid 25-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:10:00
Voorzitter:Rasmijn, D.R. B.sc

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met MVS en MTTA inzake de voortgang van de introductie van de Arbowetgeving in Aruba en de Werkveiligheid.

RSS