Vergadering Bijzondere Commissie Werkveiligheid 26-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Oranjestad
Tijd:10:00
Voorzitter:Rasmijn, D.R. B.sc

AGENDAPUNTEN:

1 Gedachtewisseling met DV(mw.G.Richardson),MVS en MJO aangaande de introductie van de Arbowetgeving in Aruba.

RSS