Vergadering Bijzondere Commissie Verzelfstandiging Staten van Aruba 14-01-2014

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Commissiezaal van de Staten
Tijd:14:00
Voorzitter:Lopez-Tromp, Marisol drs.

AGENDAPUNTEN:

1 Bespreking werkwijze commissie

RSS