Vergadering Bijeenkomst 16-05-2019

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:15:00-00:00
Voorzitter:mr. E. J. Thijsen
STATEN  VAN ARUBA
Zittingsjaar 2018-2019
NO. 8
OPROEPING
Ter bijwoning van een OPENBARE BIJEENKOMST van de Staten van Aruba op donderdag 16 mei 2019 om 15:00 uur in de vergaderzaal van de Staten
Agenda:
De Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie mw. mr. E.C. Wever-Croes geeft een huidige stand van zaken over de situatie in Venezuela.
            
                                                         
Oranjestad, 15 mei 2019
Namens de Voorzitter
De Griffier,
mr. drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 De Minister van Algemene Zaken, Integriteit, Overheidszorg, Innovatie en Energie mw. mr. E.C. Wever-Croes geeft een huidige stand van zaken over de situatie in Venezuela.

RSS