Vergadering Bijeenkomst 29-08-2018

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:30
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen

Verzoek van parlementslid mevrouw S.J.J.Ras (IS/1150/17-18, d.d. 20 augustus 2018) om een gedachtewisseling 
met de Directie Onderwijs en leden van de voormalige Commissie Schrijfwijze Papiamento van 1997 voorafgaand 
aan de behandeling van de ontwerp-landsverordening houdende regels met betrekking tot de schrijfwijze van het 
Papiamento te beslechten (IS/538/16-17, d.d. 30 maart 2017)(ZJ 2016-2017-863)


                                Oranjestad, 28 augustus 2018

                                
Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
 

AGENDAPUNTEN:

1 Verzoek van parlementslid mevrouw S.J.J.Ras (IS/1150/17-18, d.d. 20 augustus 2018) om een gedachtewisseling met de Directie Onderwijs en leden van de voormalige Commissie Schrijfwijze Papiamento van

RSS