Vergadering Bijeenkomst 08-11-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:09:00
Voorzitter:Mr. J.E. Thijsen


 STATEN  VAN ARUBA   Zittingsjaar 2018-2019
 

OPROEPING OPENBARE BIJEENKOMST    NO. 2 
                                                                                                                              
Ter bijwoning van een OPENBARE BIJEENKOMST van de Staten van Aruba op donderdag 08 november 2018 om 9:00 uur in de vergaderzaal van de Staten


Agenda:

Toelichting van de Minister van Justitie en Integratie, dhr. mr. A.C.G. Bikker, met betrekking tot de preventieve maatregelen om de toestroom van illegalen af te remmen, de controles aan de grenzen en samenwerking tussen lokale diensten en de marine (IS/167/18-19, d.d. 24 oktober 2018)

                                

                                Oranjestad, 7 november 2018

Namens de Voorzitter,
De Griffier,

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
 

AGENDAPUNTEN:

1 Toelichting van de Minister van Justitie en Integratie, dhr. mr. A.C.G. Bikker, met betrekking tot de preventieve maatregelen om de toestroom van illegalen af te remmen, de controles aan de grenzen Bekijk dit agendapunt online

RSS