Vergadering Bijeenkomst 06-02-2019

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:14:00
Voorzitter:mr. E. J. Thijsen
STATEN  VAN ARUBA
    Zittingsjaar 2018-2019       NO. 6

OPROEPING
Ter bijwoning van een BIJEENKOMST van de Staten van Aruba op woensdag 6 februari 2019 om 14:00 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Voorstel Voorzitter van de Staten in overeenstemming met de Minister President en verzoek AVP-fractie (IS/452/18-19, d.d. 30 januari 2019) over de stand van zaken huidige situatie in Venezuela.
                                                               

Oranjestad, 5 februari 2019
                                                               
Namens de Voorzitter,

De Griffier,
mr.drs. Herman Ch. J. Hek

AGENDAPUNTEN:

1 Voorstel Voorzitter van de Staten in overeenstemming met de Minister President en verzoek AVP-fractie Bekijk dit agendapunt online

RSS