Vergadering Bijeenkomst 04-07-2018

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:10:00

Toelichting door de Minister-President inzake de begrotingen voor het dienstjaar 2018 en 2019, de hoge personeelskosten van het overheidsapparaat, en het algemeen financieel beleid (aangevraagd door het lid R.G. Tjon, fractieleider MEP) (IS/986/17-18, d.d. 25 juni 2018)

                                

Oranjestad, 4 juli 2018

Namens de Voorzitter,
De Plv. Griffier,

drs. J.I. Williams
                        
 

AGENDAPUNTEN:

1 Toelichting door de Minister-President inzake de begrotingen voor het dienstjaar 2018 en 2019, de hoge personeelskosten van het overheidsapparaat, en het algemeen financieel beleid Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

RSS