Vergadering Bijeenkomst 19-06-2019

Plaats:Vergaderzaal Staten van Aruba
Tijd:14:30
Voorzitter:mr. E. J. Thijsen

STATEN VAN ARUBA

Zittingsjaar 2018-2019

NO. 10

OPROEPING

Ter bijwoning van een OPENBARE BIJEENKOMST van de Staten van Aruba op maandag 19 juni 2019 om 14:30 uur in de vergaderzaal van de Staten

Agenda:

Toelichting door de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling dhr. dr. A.R. Lampe inzake de beleidsplannen ten aanzien van Traimerdia en de SPO-scholen.

Oranjestad, 18 juni 2019

Namens de Voorzitter,

De Griffier,

 

 

mr.drs. Herman Ch. J. Hek
 
1 Toelichting door de Minister van Onderwijs, Wetenschap en Duurzame Ontwikkeling dhr. dr. A.R. Lampe inzake de beleidsplannen ten aanzien van Traimerdia en de SPO-scholen.