Staten van Aruba

Aruba heeft een parlementaire democratie. Dat betekent dat het parlement, namens de bevolking, de regering controleert en samen met de regering wetten maakt. Het parlement wordt ook wel de volksvertegenwoordiging genoemd. Het parlement bestaat uit 21 leden. Minimaal één keer in de vier jaar zijn er verkiezingen voor het Parlement. Dan wordt de nieuwe volksvertegenwoordiging gekozen.

Na de verkiezingen is er niet alleen een nieuwe volksvertegenwoordiging, maar komt er ook een nieuw kabinet. Het kabinet wordt op dit moment gevormd door de gouverneur, de minister president - tevens minister van algemene zaken -plus 8 ministers. Daarnaast is er een gevolmachtigd minister die Aruba vertegenwoordigt in Nederland. Deze maakt deel uit van de Rijksministerraad in Nederland.


Tijdens de formatieperiode onderhandelt de formateur met de sociale partners. De formateur selecteert vervolgens de kandidaten die minister kunnen worden. De formateur is de man of vrouw die waarschijnlijk minister-president is of wordt. De formateur stelt daarna de potentiële ministers voor aan de gouverneur.