Parlementaire Contacten

Regionaal overleg
Een delegatie van het Arubaanse parlement overlegt jaarlijks met afvaardigingen van de parlementen van Curaçao, Sint-Maarten en Suriname. Verder is het Arubaanse parlement vertegenwoordigd in het Parlatino.

Internationaal overleg
In onderling overleg komen vertegenwoordigers van het Arubaanse parlement en de Tweede Kamer in Den Haag bijeen voor het uitwisselen van informatie tussen de parlementen.