OLV wijziging vh Wetboek van Koophandel, de Lv-venootschap en de Handelsregisterverordening (tussentijdse verhoging transparante en integriteit kapitaalvennootsschappen)

RSS