Motie 5 AVP mbt besluit de MinEZCEM te verzoeken om Utilities NV te instrueren om in overleg met de RvT en de Management van WEB NV de negatieve gevolgen van een hedging te minimaliseren

RSS