Week van het Rode Lint

Vandaag, maandag 26 oktober 2015, brachten drie vertegenwoordigers van de Fundacion Anti Droga Aruba (de heren Sprok, Salas en Albertus) een bezoek aan Statenvoorzitter mevrouw M. Lopez-Tromp.

Deze week is het de Week van het Rode Lint, een uit Amerika overgenomen bewustwordingscampagne op het gebied van alcohol, tabak, drugs en geweldpreventie, die doorgaans in de laatste week van oktober wordt georganiseerd. De FADA wil met deze campagne de aandacht vestigen op en stilstaan bij gezinnen met kinderen die met drugsproblematiek te maken hebben en de jeugd wijzen op de gevaren van het gebruik van drugs.

Mevrouw Lopez-Tromp kreeg door de heer Carlos Albertus van de FADA een rood lint opgespeld.

RSS