Vergadering Bijzondere Commissie Verzelfstandiging Staten van Aruba

Vandaag – donderdag 3 december 2015 - kwamen de leden van de Bijzondere Commissie Verzelfstandiging Staten van Aruba bijeen voor een bespreking van een opgesteld Ontwerp Landsverordening tot wijziging van de Staatsregeling van Aruba en de planning van de verdere werkzaamheden van de commissie.

De Staatsregeling is de hoogste wettelijke regeling in Aruba. Niet de gehele Staatsregeling zal worden herzien, maar bepalingen die over de Staten zelf gaan. Die bepalingen staan in hoofdstuk III. Het doel is om de Staten een meer zelfstandige positie te geven ten opzichte van de regering.

Het concept is vandaag gepresenteerd in de commissie en besproken, mede aan de hand van een mondelinge uiteenzetting. De omvang van de stukken en de complexiteit ervan, maken dat een voortgezette bespreking wenselijk is.

De Bijzondere Commissie Verzelfstandiging Staten van Aruba komt in januari 2016 opnieuw bijeen, zo mogelijk ter vaststelling van de teksten.

RSS