Presentatie stand van zaken belastingherziening Aruba

Vandaag, donderdag 9 juli 2015, waren de minister van Financiën, de heer heer A. Bermudez en de heer Vermeend in de Statenzaal aanwezig tijdens een vergadering van de commissie Financiën, Economische Zaken en Overheidsorganisatie. Zij gaven een toelichting op de stand van zaken met betrekking tot de voorgestelde belastingherziening.

RSS