Presentatie projecten DOW

Tijdens de vergadering van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu van dinsdag 6 oktober jl., heeft directeur Marlon Croes van DOW, vergezeld door de heer Dennis Wever een presentatie gegeven aan de aanwezige leden over de stand van zaken van de diverse infrastructurele projecten en de interne veranderingen bij zijn dienst.

Aan de hand van deze PowerPointpresentatie werd inzichtelijk in welke fase de verschillende projecten zich bevinden.

Na de presentatie was er gelegenheid tot vragen stellen aan de heer Croes.

RSS