Presentatie Nationaal Onderzoek “Youth Engaged in Sustainability” door prof. dr. Ryan R. Peterson

Op donderdag 22 oktober jl., werden in de Statenzaal de uitkomsten van het nationaal onderzoek "Youth Engaged in Sustainability" gepresenteerd door prof. dr. Ryan Peterson ("Professor of "Innovation Economics & Sustainable Islands" aan de Universiteit van Aruba).

Circa 2100 jongeren in de leeftijd van 15 tot 30 jaar is gevraagd naar hun mening over onder andere de volgende onderwerpen:

  • Innovatie
  • Geluk en gezondheid
  • Natuur en milieu
  • Het verlenen van diensten aan de gemeenschap (bv. vrijwilligerswerk)
  • Social media
  • Taal
  • Onderwijs
  • Arbeidsethiek
  • Competenties & commitment
  • Normen en waarden

Na een korte inleiding door minister Paul Croes van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid, liet de heer Peterson aan de hand van een PowerPoint presentatie de uitkomsten zien van het onderzoek.

Het onderzoek is uitgevoerd door de faculteit Hospitality, Tourism Management & International Business in samenwerking met AMISTAD (een publiek private organisatie bestaande uit vertegenwoordigers van Marriott, de regering van Aruba, de Universiteiten van Aruba en South Carolina en de Haagse Hotelschool).

De bedoeling van het onderzoek is om meer inzicht te krijgen in de belevingswereld van jongeren. De uitkomsten ervan worden door de minister van Sociale Zaken, Jeugd en Arbeid gebruikt om het jongerenbeleid op af te stemmen.

De aanwezige leden konden na afloop van de presentatie vragen stellen aan de minister en aan professor Peterson.

RSS