Openbare vergadering d.d. 8 december 2015 inzake begroting Algemene Rekenkamer en begroting Staten van Aruba

Tijdens de openbare vergadering van dinsdag 8 december jl. stond de behandeling van de begrotingen van de Algemene Rekenkamer (ARA) en van de Staten van 2016 op de agenda. De begroting van ARA is tijdens de stemming unaniem aangenomen.

De begroting van de Staten is met 14 stemmen voor en 6 stemmen tegen aangenomen. Er werd uitgebreid debat gevoerd over het functioneren van de Staten tijdens de vergadering.

De Staten en de ARA hebben ieder een eigen begroting. Dit is slechts de eerste stap die gerealiseerd is in het proces van de verzelfstandiging van de hoge colleges van Staat. Bij de Staten wordt gewerkt aan de verdere verzelfstandiging van de Hoge Colleges van Staat. Dit is noodzakelijk voor het goed kunnen functioneren van deze colleges.

In dit kader werken de Staten op dit moment aan een wetsvoorstel voor wijziging van de Staatsregeling. Ook de Comptabiliteitsverordening 1989 zal aangepast moeten worden.

RSS