Openbare bijeenkomst 4 december 2015

Vanmiddag, vrijdag 4 december 2015, vergaderden de Staten van Aruba in een openbare bijeenkomst met de Minister van Economische Zaken, Communicatie, Energie en Milieu, de heer De Meza. Het onderwerp van de bijeenkomst was de gerezen problemen bij WEB aangaande de inning van achterstallige betalingen. De minister werd vergezeld van vertegenwoordigers van WEB NV, NV Elmar en Directeur Utilities, de heer Hoevertsz.

RSS