Interparlementair Koninkrijksoverleg 2017

Van 14 tot 16 juni 2017 vindt in Den Haag, Nederland, het Interparlementair Koninkrijksoverleg (IPKO) plaats tussen de parlementen van Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten.

Het overleg vangt op woensdag 14 juni aan met een plenaire bijeenkomst in de vergaderzaal van de Eerste Kamer, die zal worden voorgezeten door Eerste Kamerlid Ruard Ganzevoort.

Hierna wordt in deelsessies gesproken over de onderwerpen klimaatverandering, duurzaamheid, jeugd en jongeren, onderwijs, economische kansen binnen het Koninkrijk, gezondheidszorg, discriminatie en integriteit van bestuur. Woensdag wordt ook van gedachten gewisseld over de actuele situatie in Venezuela  en de betekenis daarvan voor de Caribische regio en wordt door de delegatieleden nagedacht over ‘Het ideale Koninkrijk in 2040’.

 Op donderdag 15 juni staat onder meer een bijeenkomst met de leden van de Eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba op het programma. Die middag vinden er werkbezoeken plaats aan Elemental Water Makers, het Nuon Solar project en Stichting The Ocean Cleanup.

 Het interparlementair overleg eindigt op vrijdag 16 juni met de vaststelling en ondertekening van de afsprakenlijst en een gezamenlijke persconferentie van de voorzitters van de vier delegaties.

De beraadslagingen tussen de delegaties zijn openbaar en zijn via een livestream rechtstreeks te volgen - afhankelijk van de locatie - op de website van de Eerste Kamer en van de Tweede Kamer. 

www.eerstekamer.nl

www.tweedekamer.nl

Link naar Youtube kanaal : https://www.youtube.com/channel/UCEqXS8PoH57XaizXKMTL_UQ/feed

In de bijlagen vindt u het programma.

RSS