Indiening ontwerp Landsverordening Gelijke Behandeling

Gistermiddag, donderdag 10 december 2015, diende initiatiefneemster en Statenlid mevrouw mr. D.G. de Sousa-Croes de ontwerp Landsverordening Gelijke Behandeling in bij de ondervoorzitter van de Staten de heer ing. C.G. Dammers. Het betreft een ontwerp Landsverordening die uitbreidt op artikel 1 van onze Staatsregeling, die bepaalt dat iedereen die zich op Aruba bevindt in gelijke gevallen gelijk wordt behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

De Landsverordening verbiedt dat in het maatschappelijk verkeer onderscheid wordt gemaakt op bovengenoemde gronden. Hij laat wel ruimte voor positieve actie; er mag onderscheid gemaakt worden naar bijvoorbeeld nationaliteit of geslacht als het de bedoeling is om ongelijkheid tussen groepen te verminderen of op te heffen.

De ontwerp Landsverordening wordt - voordat hij in de Staten wordt behandeld - aan de Raad van Advies aangeboden voor het uitbrengen van advies.

RSS