Gedachtewisseling met rechterlijke macht inzake invoering minimumstraffen als symboolwetgeving

De leden van de vaste commissie voor Juridische Aangelegenheden, Integratie en Verzoekschriften en enkele toehoorders kwamen maandagmiddag 12 oktober jl. in de commissiezaal bijeen met vertegenwoordigers van de rechterlijke macht op Aruba.

Zij wisselden van gedachten met de heer mr. P.A.H. Lemaire (sinds 1 augustus jl. vicepresident, tevens rechter van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao en Sint Maarten) en mevrouw mw. mr. E. Angela, (pers-)rechter aan datzelfde Hof.

Aanleiding voor de bijeenkomst was een artikel in Diario van 9 september jl. waarin de persrechter uitlegde waarom het Hof geen voorstander is van het invoeren van minimumstraffen. De rechters hebben hun standpunt nogmaals verduidelijkt tijdens de commissievergadering.

RSS