Campagne “Stop Awo 2015”

Vandaag kwamen de leden van de vaste commissie Sociale Zaken, Gezin, Ouderenzorg en Volksgezondheid bij elkaar in de Commissiezaal van de Staten. Daar gaf mevrouw Tecklenborg van Bureau Sostenemi een presentatie over hun campagne "Stop Awo 2015", een bewustmakingscampagne voor de Arubaanse bevolking op het gebied van kindermisbruik.

Tijdens de drukbezochte vergadering waren vertegenwoordigers van de Voorgdijraad, Directie Sociale Zaken, Bureau Sostenemi het Multidisciplinair Centrum, Tienda di Educacion, Stichting Wit Gele Kruis, FADA, Fundacion pa Hende Muher den Dificultad, Family First en de Jeugd- en Zedenpolitie aanwezig om de campagne toe te lichten aan de commissieleden.

In 2014 is Bureau Sostenemi op initiatief van de minister van minister Paul Croes van Sociale Zaken begonnen met de campagne. Deze had als belangrijkste doel de ernst van kindermisbruik en de gevolgen ervan voor de ontwikkeling van het kind tot de "volwassene van morgen" onder de aandacht te brengen.

In 2015 is Fundacion Respetami benaderd om de krachten te bundelen en samen met Bureau Sostenemi campagne te voeren. Belangrijkste doel voor 2015 is bewustwording van de ouders en zorg voor het kind. Samen met collega’s uit het werkveld is een informatieve poster gemaakt, waarop namen en telefoonnummers staan vermeld van alle bij de jeugd betrokken instanties waar men als ouder terecht kan voor hulp en advies. Tenslotte is er een Facebookpagina beschikbaar, waarop de campagne Stop Awo 2015 te volgen is.

RSS