Bezoek van tweedejaars EPI studenten van Unit Economie

EPI Studenten

In het kader van een project omtrent de verkiezingen voor de Staten van Aruba heeft een groep van ongeveer 80 tweedejaars studenten van de Unit Economie van de Educacion Profesional Intermedio (EPI) samen met 4 docenten op maandag 11 april j.l.  een bezoek gebracht aan de Staten. 

De EPI-studenten  hebben verschillende vragen gesteld omtrent o.a. de economie, het kiesstelsel, de beleidsplannen van de regering op verschillende gebieden, het functioneren van het parlement,  de kosten van levensonderhoud,  de criminaliteit en waren zeer benieuwd naar de mening van de Statenleden omtrent deze vraagstukken.
De studenten waren zeer kritisch in hun vraagstelling en hebben het op prijs gesteld dat er leden van alle in de Staten aanwezige fracties aanwezig waren om hen te woord te staan en hun vragen te beantwoorden. 


 

RSS